11-12-08

Berichten

11-04-10

Werk aan de winkel voor onafhankelijke adviseurs


Categorie: Algemeen
Zolang de crisis aanhoudt en het puin moet worden geruimd, is er voor de onafhankelijke adviseurs genoeg te doen.

 

Banken hebben het op dit moment vooral druk met zichzelf. Volgens de commissie Maas moet de klant weer voorop staan, maar daar blijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. Investment bankers zien in deze ontwikkeling juist kansen. Onafhankelijke M&A-adviseurs bestoken de Nederlandse markt met nieuwe adviesbureaus. 
De nieuwe adviseurs komen in verschillende gedaanten. In veel gevallen gaat het om voormalige dealmakers bij zakenbanken die, al dan niet gedwongen, de grote sprong in het diepe wagen. Maar ook adviseurs van naam zoals Lazard en het iets minder bekende Leonardo en Co en Whoe's next, gaan vol in de aanval tegen de banken. Nieuwe initiatieven zijn toe te juichen. Het ‘establishment' wordt opgeschud en er ontstaat ruimte voor creativiteit.
De vraag is of ze over tien jaar nog steeds bestaan. Door de kredietcrisis lijkt het nu niet de aangewezen tijd om met een nieuw adviesbureau voor fusies en overnames te beginnen. 
Sterker nog, na september vorig jaar kwam de markt voor fusies en overnames bijna volledig stil te liggen. Wel staan bedrijven alweer langzaam te dringen om zichzelf - of onderdelen - in de etalage te zetten. Deels gebeurt dat uit nood. Veel ondernemingen zijn financieel in de knel geraakt en moeten onderdelen verkopen en hun balans herfinancieren.

Bij deze herstructureringsactiviteiten zijn deze onafhankelijke kantoren de aangewezen organisaties om bij deze strategische beslissingen te adviseren. Partijen als Lazard, Leonardo & Co en Whoe's next willen vooral profiteren van de afslankoperaties van banken, een rol die vanuit concurrentieoogpunt nooit bij een andere bank zou kunnen liggen.

Zolang de crisis aanhoudt en het puin moet worden geruimd, is er voor de onafhankelijke adviseurs genoeg te doen. De grote vraag is wat hun bestaansrecht is op de lange termijn. Goed nieuws is dat de komende jaren heel wat 60-plussers van hun bedrijf af willen omdat ze geen opvolger hebben. Door de kredietcrisis hebben veel grootaandeelhouders hun verkoopplannen in de ijskast gezet. Nu de beurs zich langzaam stabiliseert, trekt ook deze markt weer voorzichtig aan.

Door de verwachte nieuwe dealstroom hebben nieuwe M&A-adviseurs de komende jaren de wind in de rug. In die periode moeten de nieuwe adviseurs laten zien wat ze waard zijn en proberen hun klanten aan zich te binden; met een aantal geslaagde deals kunnen ze hun reputatie vestigen. Daar is wel een lange adem voor nodig, en genoeg geld om te blijven doorgaan en het personeel vast te houden.

 

FEM Business and Finance, 29 juni 2009