11-12-08

Mediation

Nettie Saarloos is naast interimmanager ook NMI geregistreerd mediator.

Haar filosofie is:

‘Mijn werk- en levenservaring hebben mij geleerd, dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten. Van belang is om beide partijen hun verhaal te laten doen. Mijn rol in dit proces is de partijen op een dusdanige wijze te ondersteunen, dat zij elkaars standpunten, knelpunten en belangen herkennen en erkennen.'Doel van de mediation is te komen tot een gezamenlijke praktische oplossing voor het conflict. Van belang is stil te blijven staan bij het verleden (hoe kwam het conflict tot stand), maar de focus ligt vooral naar de toekomst (hoe gaan we met elkaar verder). De mediations vinden plaats op het gebied van arbeidsconflicten, samenwerkingsproblemen tussen verschillende organisaties, maatschappen, enz.