11-12-08

Profiel

De interim-manager binnen Tandem BV beschikt over leiderschapskwaliteiten, visie, competenties om op bestuurs- en/of directieniveau te functioneren en op hoog niveau een verandering te realiseren. Daarnaast heeft de interim-manager een bewuste keuze gemaakt om voor het vak interim-management te gaan.

De interim-manager is een doelgerichte no nonsense leider, die zonodig harde besluiten neemt, maar ook zorgt voor medewerkers en hen inspireert en motiveert door zorgvuldige, heldere en vooral duidelijke communicatie.