11-12-08

Wat doet Tandem BV

De interim-manager is actief in de volgende type opdrachten:

  • Verandermanagement
  • Crises of turn-around management (verandermanagement met een hoge mate van urgentie)
  • Project en/of programmamanagement
  • Overbruggings- of vervangingsmanagement
  • Opzetten van nieuwe organisaties en/of afdelingen

Werkwijze

De organisatie staat stil of staat op omvallen. De opdracht kan zijn: reorganiseren om te komen tot een financieel gezond bedrijf of zorg dat de organisatie toegerust is om te reageren op veranderingen in de omgeving (verandering in regelgeving, economische recessie met alle problemen vandien, enz.).De interim-manager gaat bij binnenkomst in het bedrijf direct op de virtuele tandem zitten en begint te sturen. De interim-manager begint te trappen anders valt de tandem om en brengt de organisatie in een voorwaartse beweging. Medewerkers uit de organisatie zitten achterop. Tijdens het sturen maakt de interim-manager binnen 2 tot 3 maanden een analyse van de bestaande situatie en komt met een advies of plan van aanpak. Het advies bestaat uit het aangeven van benodigde acties en de weg waarlangs het traject moet gaan lopen om de finish oftewel het beoogde resultaat te halen. De interim-manager neemt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken waarbij hij/zij tevens verantwoordelijk is voor het doorvoeren van bijvoorbeeld een structureel strategisch veranderproces dit alles met als doel de medewerkers weer zelf te laten sturen en uiteindelijk van de virtuele tandem af te stappen via de bagagedrager. Het resultaat is een organisatie, die zelfstandig in staat is om veranderingen in de omgeving aan te kunnen.